ХАБАРЛАРЫ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

сериясы

химия және технология

Байланыс

Мекен-жайы : Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28
Редакторлардың телефоны : +7(727)272-13-19, +7(727)272-13-19