ХАБАРЛАРЫ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

сериясы

химия және технология

Журнал туралы

     «ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы»  журналы 1947 жылы құрылған. Журналдың құрылтайшысы және шығарушысы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым академиясы болып табылады. Журналда мекеме, басылымның ізі, ISSN, eISSN, редакция алқасы, редакциялық саясат, жарияланым этикасы және веб-сайты көрсетілген, әзірленген және бекітілген мұқаба және титулдық беттер бар. Журнал жылына 6 рет шығарылады.

     Журнал мақалалары CrossRef дерекқорында тіркеледі және әр автордың мақаласына DOI - электронды құжаттарға сілтеме жасау және сілтеме жасау үшін пайдаланылатын цифрлық объект идентификаторы беріледі.

     Журнал «Ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамның (NCSTE) Қазақстандық дәйексөздер базасында (KazBC) индекстеледі.

     Журналдың редакция алқасына қазақстандық және шетелдік жетекші ғалымдар кіреді.

     Журнал авторлық басылымдардың ақпараттық ашықтығы мен қол жетімділігі саясатын ұстанады, мақалалар журналдың сайтында үш тілде толық мәтінді қол жетімділікте орналастырылған.

     Журналдың мақсаты- химия және жаңа материалдар технологиясы саласындағы
басым ғылыми зерттеулерді жариялау.

     Журналдың міндеттері:

      Бұрын жарияланбаған және басқа журналда жариялау үшін ұсынылмаған түпнұсқа жоғары сапалы ғылыми мақалаларды қабылдау.

     Авторлық құқыққа қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жариялау этикасы бойынша әлемдік тәжірибеде жалпы қабылданған ережелерге сүйенуге.

     Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы (бейорганикалық химия, органикалық химия, фармацевтикалық химия және технологиялар) мамандықтары бойынша жарияланымдарды қамтуға бағдарлану.

     Іргелі ғылымдар саласында жаңа жетістіктердің нәтижелерін ұсыну.

     Басылым авторларына сапалы редакторлық және баспа қызметтерін ұсыну.

     Журналдың тақырыптық бағыттары

     Журнал бейорганикалық химия, органикалық химия, фармацевтикалық химия және технологиялар бойынша зерттеулердің ауқымды нәтижелерін қамтиды.

     Автор төлем жасағаннан кейін PDF форматында  төлем туралы түбіртекті журнал редакциясының электронды мекен-жайына жібереді.